Pre koho je Bior určený?

BIOR Biotech môže byť „na každej farme na svete“. Okrem toho, že BIOR ponúka bezprecedentné množstvo pozitívnych biologických a environmentálnych vplyvov, je tiež navrhnutý tak, aby bol cenovo dostupný a ľahko ovládateľný, čo zaručuje, že ho môže využívať každý.

Tento cieľ máme na zreteli v našej analýze globálneho vplyvu:

Na celom svete je približne 650 miliónov poľnohospodárskych podnikov:

72 % je menších ako 1 ha (468 miliónov fariem) –> BaaS

12 % medzi 1 ha a 2 ha (78 miliónov fariem) –> BaaS

10 % medzi 2 ha-5 ha (65 miliónov fariem) –> BaaS

3 % medzi 5 ha-10 ha (19,5 milióna poľnohospodárskych podnikov) –> BaaS

1 % medzi 10 ha-20 ha (6,5 milióna poľnohospodárskych podnikov) –> BaaS

1,3 % 20 ha-300 ha (8,45 milióna poľnohospodárskych podnikov) –> z BaaS na 2 roky návratnosti investícií

0,7 % nad 300 ha (4,55 milióna poľnohospodárskych podnikov) –> do 1 roka návratnosti investícií

BaaS – BIOR ako služba – je scenár, v ktorom získate BIOR a poskytujete služby mnohým menším poľnohospodárom vo vašom regióne. S výrobnou kapacitou BIOR môžete obsluhovať až 2000 mikrofariem vo vašom regióne.

ROI – Return On Investment (návratnosť investície) – vo veľmi krátkom čase (1 – 3 roky) je jedinečný atribút odvodený zo vzorca výpočtu. Tento vzorec zahŕňa veľkosť farmy vynásobenú nákladmi na syntetické hnojivá na hektár, plus náklady na dopravu a aplikáciu, v porovnaní s vplyvom úspory pri zníženej spotrebe hnojív (25 – 75 %), plus náklady na nákup a prevádzku stroja.

V prípade fariem s rozlohou 300 ha a väčšou sa investícia do vlastného BIOR Biotech môže vrátiť už do 1 roka