Prečo je BIOR tak revolučný

V súčasnom poľnohospodárstve, ktorému dominujú syntetické hnojivá, čelíme významným environmentálnym výzvam. Výroba syntetických hnojív prispieva k značným emisiám a ich preprava na farmy ďalej zvyšuje uhlíkovú stopu.

Škodlivý vplyv na biodiverzitu pôdy a alarmujúca prítomnosť syntetických hnojív vo vodných útvaroch, ktorá vedie k problémom, ako je napríklad kvitnutie rias, zdôrazňujú naliehavú potrebu zmeny.

Nastupuje éra organických hnojív, najmä tých, ktoré sú obohatené o účinné pôdne mikroorganizmy. Tento revolučný prístup nielenže rieši environmentálne úskalia spojené so syntetickými hnojivami, ale prináša aj množstvo výhod.

Integrácia účinných pôdnych mikroorganizmov posilňuje rastliny a zvyšuje ich odolnosť voči stresovým faktorom, ako je sucho. Toto posilnenie sa prejavuje vo zvýšenej stabilite výnosov plodín, čím sa zabezpečuje spoľahlivejšia poľnohospodárska produkcia.

Organické hnojivá vytvárajú zdravšie prostredie pre rastliny a podporujú prirodzenú odolnosť voči škodcom a patogénom. Tento proaktívny obranný mechanizmus výrazne znižuje potrebu chemických zásahov, čo je v súlade s udržateľným a ekologickým poľnohospodárskym étosom.

Organické hnojivá s účinnými pôdnymi mikroorganizmami navyše umožňujú pozoruhodné zníženie spotreby vody o 70 %. Tento prístup k šetreniu vodou optimalizuje vodné zdroje a zlepšuje štruktúru pôdy a zadržiavanie vlhkosti. Ide o udržateľný poľnohospodársky postup, ktorý priamo rieši výzvy, ktoré predstavuje nedostatok vody.

Používaním organických hnojív s účinnými pôdnymi baktériami zmierňujeme vplyv na životné prostredie a pripravujeme pôdu pre odolné, udržateľné a vodohospodársky efektívne poľnohospodárstvo budúcnosti.

  • Až 75 % zníženie nákladov na dusíkaté hnojivá.
  • Zníženie vplyvu na životné prostredie: Využitím účinných pôdnych mikroorganizmov organické hnojivá minimalizujú uvoľňovanie škodlivých chemikálií do životného prostredia, čím sa zachováva celkové zdravie ekosystému.
  • Zlepšenie zdravia pôdy: Používanie organických hnojív podporuje vyvážený a prosperujúci pôdny mikrobióm, čím sa podporuje živinami bohatá a odolná štruktúra pôdy.
  • Ochrana biodiverzity: Tým, že sa vyhýbame syntetickým hnojivám, prispievame k zachovaniu rozmanitých rastlinných a mikrobiálnych druhov, čím udržiavame harmonický ekosystém.
  • Zmiernenie znečistenia vody: Organické hnojivá na rozdiel od svojich syntetických náprotivkov znižujú riziko znečistenia vody, čím chránia vodné ekosystémy a kvalitu vody.
  • Udržateľná absorpcia živín: Účinné pôdne mikroorganizmy v organických hnojivách optimalizujú absorpciu živín rastlinami, čím podporujú udržateľné a efektívne využívanie zdrojov.
  • Dlhodobá úrodnosť pôdy: Organické hnojivá prispievajú k dlhodobej úrodnosti pôdy, čím zabezpečujú trvalú produktivitu bez vyčerpania základných živín.
  • Zníženie uhlíkovej stopy: Využívanie organických hnojív s účinnými pôdnymi mikroorganizmami vedie k nižšej produkcii CO2 počas výrobného procesu, čo prispieva k ekologickejšiemu riešeniu.
  • Minimalizácia emisií z dopravy: Používanie organických alternatív eliminuje potrebu prepravy syntetických hnojív, čím sa ďalej znižujú emisie uhlíka spojené s distribúciou výrobkov a podporuje sa udržateľný a lokalizovaný prístup.