Vraciame život do pôdy

stroke

Riešime jeden z najväčších, najnáročnejších a najnaliehavejších problémov ľudstva. Problém extrémnej degradácie kvality a vitality pôdy. Problém spôsobený súčasným prístupom moderného poľnohospodárstva a rozsiahlym používaním syntetických hnojív.

icon
25-75% zníženie spotreby syntetických hnojív

Počas 1 až 4 rokov môžete výrazne znížiť používanie syntetických hnojív tým, že zvýšite život v pôde.

icon
15 ďalších kľúčových výhod

Podpora optimálneho rastu, zvýšenie odolnosti voči chorobám, suchu a iným stresom, udržateľná absorpcia živín, podpora vývoja koreňov.

icon
Celkový nárast kvality pôdy

Zvýšenie biodiverzity, zníženie zhutnenia pôdy, dosiahnutie optimálnej hrudkovitosti pôdy, zlepšenie hospodárenia s vodou.

icon
Návratnosť investície za menej ako 1 rok

Vďaka zníženiu spotreby syntetických hnojív o 25 % a minimálnym réžijným nákladom sa investícia vráti za menej ako 1 rok.

icon
Plne automatizovaný a Al poháňaný stroj

BIOR je navrhnutý tak, aby pracoval takmer autonómne, minimalizoval vstupy používateľa a zároveň zabezpečil stabilitu a kvalitu. Funguje nepretržite bez potreby zásahov.

icon
Zníženie emisií CO2 takmer na nulu.

Priemysel syntetických hnojív je známy svojou vysokou spotrebou energie, produkciou CO2 a znečistením spôsobeným nákladmi na dopravu. S BIOR sa tieto problémy eliminujú.

Prečo je tento prístup taký revolučný?

  • Zníženie nákladov na dusíkaté hnojivá až o 75 %
  • Zníženie vplyvu na životné prostredie
  • Zlepšenie zdravia pôdy
  • Ochrana biodiverzity
  • Zmiernenie znečistenia vody
  • Udržateľná absorpcia živín
  • Dlhodobá úrodnosť pôdy
  • Zníženie uhlíkovej stopy
  • Minimalizácia emisií z dopravy
Zistiť viac
icon

Ako funguje technológia BIOR

BIOR je skratka pre „BIO Reaktor“, revolučnú technológiu, ktorá ako prvá na svete umožňuje nepretržitú kultiváciu pôdnych mikroorganizmov nevyhnutných pre správne fungovanie pôdy. BIOR je určený na použitie na každej farme na svete a je podľa toho aj navrhnutý. Vyznačuje sa úplne autonómnym nastavením a procesom, ktorý je riadený najmodernejšou umelou inteligenciou a optickou mikroskopiou.

Zistiť viac
icon

Ako funguje proces BIOR

1

icon

Zakúpenie

Získanie zariadenia BIOR.

2

icon

Vzorky pôdy

Odoberte vzorky pôdy podľa určeného postupu a pošlite ich do nášho najbližšieho laboratória.

3

icon

Mikrobiálna analýza

Vykonáme mikrobiologickú analýzu vašej pôdy. Nejde o chemickú analýzu na identifikáciu prvkov, ale skôr o hodnotenie, ktoré odhalí úroveň biologickej aktivity v pôde a identifikuje prípadné chýbajúce zložky.

4

icon

Baktérie na mieru

Získate bakteriálnu kultúru na mieru pripravenú špeciálne pre vaše potreby na základe komplexnej analýzy a vašich plánov.

5

icon

nepretržitá kultivácia

Autonómne riešenie Plug & Play. Stačí pridať baktérie, pripojiť ich k prívodu vody a cenovo dostupnému štandardnému kultivačnému médiu a zariadenie sa postará o zvyšok. Dokáže vyprodukovať až 1200 litrov za 24 hodín.

6

icon

Kontrola kvality

Benefit from a fully autonomous quality control process powered by artificial intelligence. This system continuously analyzes more than 15 process parameters and uses autonomous microscopy combined with AI for both qualitative and quantitative analysis.

7

icon

Implementácia

Počas výsevu ich zapracujte priamo do pôdy spolu so semenami. Táto metóda umožňuje okamžité zníženie spotreby syntetických hnojív o 25 % počas prvého roka.

Náš tím

„Náš tím, ktorý sa venuje vývoju už viac ako sedem rokov, tvorí viac ako 80 vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane vedcov, inžinierov, vývojárov, odborníkov na umelú inteligenciu a výrobných expertov. Náš tím spoločne prináša bohaté odborné znalosti, ktoré zabezpečujú úspech nášho úsilia. Zoznámte sa s nadšencami, ktorí posúvajú naše technologické hranice a vytvárajú účinné riešenia.“

icon
Natalia Faragoova
Chief Soil Microbiologist natalia.faragoova@biorbiotech.com bior logo
icon
Andrej Jedlička
Chief Scientific Officer andrej.jedlicka@biorbiotech.com bior logo
icon
Vladimir Hrivnak
Chief of Engineering & Development vladimir.hrivnak@biorbiotech.com bior logo
icon
Tomas Vavro
CEO / Development tomas.vavro@biorbiotech.com bior logo

Ďakujeme partnerom

Projekt je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky viac informácií.

icon icon icon